Jeugdraad

WELKOM

Welkom op de website van jeugdraad Haaltert, kom hier alles te weten over het reilen en zeilen van de Haaltertse jeugd.

Jeugdraad

JEUGDRAAD?

De jeugdraad is een adviesraad die zich bezighoudt met alles wat met kinderen en jongeren te maken heeft.

De taken van de jeugdraad zijn:

  • belangen Haaltertse jeugd verdedigen
  • bespreken actuele jeugdonderwerpen
  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente.
  • en zoveel meer…

LEDEN

Naast enkele onafhankelijke leden zijn alle jeugdverenigingen uit Groot Haaltert lid van de jeugdraad.

Foto vergadering

Verder zijn ook de jeugddienst en de schepen van Jeugd vertegenwoordigd.

SCHEPEN VAN JEUGD

Gina Verbestel

Foto Gina

 

HUIDIGE VOORZITTER

Katrien Van Mulders 
Foto Katrien

MEERJARENPLAN

De gemeenteraad keurde in zitting van 23 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 goed.

Het bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode 2014-2019.
Daarbij worden de prioritaire beleidsdoelstellingen expliciet getoond. De andere, niet-prioritaire beleidsdoelstellingen maken deel uit van het “overige beleid”.
Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt wel meegenomen in het meerjarenplan.

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht.

De toelichting bij het meerjarenplan bevat o.a. een omgevingsanalyse, een omschrijving van de financiële risico’s en de beleidsdoelstellingen, de interne organisatie van het bestuur, de fiscaliteit en een overzicht van de financiële schulden.

De digitale versie vindt u hieronder:

HAALTERT

Neem zeker een kijkje op de website www.haaltert.be en blijf op de hoogte van het Haaltertse nieuws!

www.haaltert.be
In de rubriek ‘Jeugd’ vind je informatie over o.a. Speelplein- en Kleuterwerking.

 

Geef een reactie