Subsidies

JEUGDSUBSIDIES

De Haaltertse jeugdorganisaties worden met verschillende subsidies ondersteund:

 • Lokalen- en materialensubsidie

Deze subsidie is bedoeld om functionele veranderings- en verbeteringswerken aan jeugdlokalen te kunnen uitvoeren, meubilair en knutsel- en kampmateriaal aan te kopen en als tussenkomst in de water-, elektricteits- en verwarmingsfacturen.

>  download aanvraagformulier

 • Veiligheidssubsidie

Deze subsidie is bedoeld voor jeugdverenigingen die investeren in de veiligheid van hun lokalen en voor het terugbetalen van de brandverzekering.

>  download aanvraagformulier

 • Jeugdvakantiesubsidie

Voor jeugdverenigingen die tijdens de vakantie op kamp gaan naar binnen- of buitenland.

>  download aanvraagformulier

>  download werkingsverslag

>  download reglement jeugdvakantiesubsidie

 • Projectsubsidie

De projectsubsidie is bedoeld voor jeugdorganisaties die een welomschreven culturele activiteit op touw zetten.

>  download aanvraagformulier

 • Vormingssubsidie

Deze subsidie wordt toegekend aan een individu dat een attest behaald heeft van een vormingscursus, georganiseerd door een erkende vereniging en gericht naar 15 tot 25 jarigen.

>  reglement vormingsubsidie

 • Huursubsidie

Financiële ondersteuning bij het betalen van de maandelijkse huur voor jeugdlokalen

>  reglement huursubsidie

 • Kansenpassubsidie

>   reglement kansenpassubsidie

 

WIE BESLIST?

Het is het college van burgemeester en schepenen dat beslist of een subsidie al dan niet wordt toegekend.  De jeugdraad verleent hierover het advies.

 

OVERIGE ONDERSTEUNING

 • De jeugdorganisaties kunnen gratis gebruik maken van de uitleendienst verbonden aan de jeugddienst, die omvat onder meer een sportkoffer, tenten, megafoons, …
 • Activiteiten voor de jeugd kunnen gratis worden aangekondigd in het gemeentelijk infoblad.

 

OVERIGE REGLEMENTEN

 • In het reglement over
  het uitlenen van gemeentelijk materiaal vind je een overzicht terug met de prijzen hiervan.
  Dit kan je hier bekijken
 • In het reglement over
  het huren van gemeentelijke gebouwen/zalen vind je een overzicht terug met de prijzen hiervan.
  Dit kan je hier bekijken
 • In het reglement over
  het vervoer van gemeentelijk materiaal vind je een overzicht terug met de prijzen hiervan.
  Dit kan je hier bekijken
 • In het reglement over
  drukwerk voor verenigingen vind je een overzicht terug met de prijzen hiervan.
  Dit kan je hier bekijken

 

Geef een reactie